โปรเจ็คเตอร์และพรีเซนเตอร์

มินิโปรเจคเตอร์ DLP MPJ-01

สมาร์ทดีแอลพีโปรเจ็กเตอร์ MPJ-02

พรีเซนเตอร์ไร้สายแบบบาง WPM-08 Air

กรีน เลเซอร์ พรีเซนเตอร์ ไร้สาย WPM-09G

พรีเซนเตอร์ไร้สาย WPM-06

มัลติมีเดียไร้สายพรีเซนเตอร์ WPM-03